Monday, December 5, 2022

Bệnh gout – Tôi đã thoát khỏi như thế nào ?

Năm 2008, tôi tốt nghiệp cấp 3 và chuyển đến sống ở Bình Dương để học nghề sửa điện thoại. Sau một thời gian...

Bệnh Tăng động – con tôi khỏi nhờ một quyển Thiên Thư

Tôi tên Lê Thị Hảo. Số điện thoại của tôi là: 0984.022.146. Tôi muốn kể cho mọi người câu chuyện về con trai tôi...