Tuesday, March 28, 2023

Ung thư tuyến giáp : Tôi đã khỏi bệnh nan y

Tôi là Đỗ Thị Liên, sinh năm 1970. Tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi phát hiện mình bị bệnh nan y...

Bị liệt hai chân nay tôi đã đi lại bình thường

Nếu có một phương pháp giúp bạn khỏi bệnh, bạn sẽ thầm biết ơn cuộc đời đã mang đến cho mình cơ hội và...